.

Wszystkie kategorie

17cze

Praca z podnośnikiem samochodowym. Zasady bezpieczeństwa

Stateczność

Pierwszą, naczelną zasadą bezpiecznego użytkowania podnośników samochodowych będzie zapewnienie pełnej stateczności podnoszonego pojazdu. Ona właśnie przesądza o bezwypadkowej pracy podczas naprawy auta.

BHP przede wszystkim

Kolejną zasadą bezpiecznego użytkowania omawianego urządzenia będzie przestrzeganie ogólnych zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Jeśli mamy do czynienia z podnośnikiem w warsztacie samochodowym, wówczas to do obowiązków kierownika warsztatu będzie należało dopuszczenie do obsługi podnośnika wyłącznie przeszkolonych pracowników, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.

Regularne kontrole

Do zasad bezpiecznego użytkowania podnośników samochodowych należy również przeprowadzanie regularnych kontroli, w tym kontroli stopnia zużycia elementów nośnych i lin oraz szczelności układu hydraulicznego. Równie ważne jest dokonywanie terminowych przeglądów i konserwacji.

Czytaj instrukcję

Aby korzystanie z podnośnika było bezpieczne, powinniśmy przed rozpoczęciem pracy zapoznać z opisem urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych, a także ich lokalizacją w urządzeniu. Zorientujemy się, gdzie znajdują się punkty smarowania. Sprawdźmy, czy podnośnik jest dopuszczony do eksploatacji i wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia.

O czym nie zapomnieć

Pamiętajmy także, aby na podnośnikach unosić pojazdy wyłącznie o wadze zgodnej z jego nominalną nośnością. Ustawmy pojazd na wysięgnikach lub najazdach we właściwy sposób oraz zachowajmy wolną przestrzeń nad oraz pod podnośnikiem, a także nad pojazdem w trakcie jego unoszenia.

Copyright © 2020 RG-NARZĘDZIA, Wszelkie prawa zastrzeżone.realizacja: egzyl.pl